SÁCH - Ngọn Hải Đăng chỉ đường đến tương lai

Diễn giả nổi tiếng thế giới, Tony Robbins nói: “Động lực (lí do) càng lớn thì giải pháp càng đơn giản” (the bigger the WHY, the easier the How).

Câu nói trên mang một ý nghĩa vô cùng to lớn rằng, để đạt được thành tựu lớn trong đời, điều quan trọng mà bạn cần phải có, phải trang bị “bộ ba quyền lực”: động lực thật đủ lớn + nguồn cảm hứng vô tận + niềm đam mê mãnh liệt.

Và, quyển sách do chính tôi là tác giả: Sứ mệnh triệu triệu người (MMM) chính là quyển sách gối đầu nằm, là kim chỉ nam để chỉ đường bạn đi đến bất kì đâu mà bạn muốn.

Sách: Sứ mệnh triệu triệu người (MMM), ngoài những kiến thức & kinh nghiệm hơn 27 năm … nếm mật, nằm gai của tôi đút kết mà bạn có thể học được một điều gì đó thú vị. Quan trọng hơn tất cả, chính là tâm huyết, ước mơ & khát vọng tôi muốn gửi gấm đến bạn thông qua quyển sách này đó là hãy sống có ước mơ, có hoài bão, có đam mê, sống cống hiến, phụng sự xã hội v.v. vì xã hội & thế giới tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Đây là quyển sách vô giá, nó không được niêm yết giá, cũng như không được trưng bài trên giá sách trong bất kì kệ sách của một nhà sách nào, mà nó chỉ được chuyển đến cho những ai ham học hỏi, thích cho đi, hay giúp đỡ người khác.

Hãy đăng ký để sở hữu nó như là quyển sách gối đầu nằm. Đặc biệt, bạn có thể mua nó với bất kì số tiền nào mà bạn cho rằng xứng đáng.

Và, tất cả số tiền thu được, tôi CAM KẾT sẽ đóng góp toàn bộ vào quỹ từ thiện & nhân đạo để giúp những người yếu thế.

*** Tất cả số tiền thu được từ sách & chuyển tới quỹ từ thiện nào đó, sẽ được công khai trên các trang MXH chính thức của tôi. Đây là SỰ THẬT & CAM KẾT***

Và, quyển sách do chính tôi là tác giả: Sứ mệnh triệu triệu người (MMM) chính là quyển sách gối đầu nằm, là kim chỉ nam để chỉ đường bạn đi đến bất kì đâu mà bạn muốn.

Sách: Sứ mệnh triệu triệu người (MMM), ngoài những kiến thức & kinh nghiệm hơn 27 năm … nếm mật, nằm gai của tôi đút kết mà bạn có thể học được một điều gì đó thú vị. Quan trọng hơn tất cả, chính là tâm huyết, ước mơ & khát vọng tôi muốn gửi gấm đến bạn thông qua quyển sách này đó là hãy sống có ước mơ, có hoài bão, có đam mê, sống cống hiến, phụng sự xã hội v.v. vì xã hội & thế giới tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Đây là quyển sách vô giá, nó không được niêm yết giá, cũng như không được trưng bài trên giá sách trong bất kì kệ sách của một nhà sách nào, mà nó chỉ được chuyển đến cho những ai ham học hỏi, thích cho đi, hay giúp đỡ người khác.

Hãy đăng ký để sở hữu nó như là quyển sách gối đầu nằm. Đặc biệt, bạn có thể mua nó với bất kì số tiền nào mà bạn cho rằng xứng đáng.

Và, tất cả số tiền thu được, tôi CAM KẾT sẽ đóng góp toàn bộ vào quỹ từ thiện & nhân đạo để giúp những người yếu thế.

*** Tất cả số tiền thu được từ sách & chuyển tới quỹ từ thiện nào đó, sẽ được công khai trên các trang MXH chính thức của tôi. Đây là SỰ THẬT & CAM KẾT***